ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HEMATOLOJİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ

HAKKIMIZDA

AÜTF Hematoloji Bilim Dalının günümüzdeki anlamı ile klinik araştırmalarla tanışması 1990'lı yıllarda başlamıştır. İlk defa bu dönemde başlayan randomize, çok merkezli ilaç çalışmaları bilim dalı öğretim üyelerimizin uluslararası ilişkilerinin artması, EORTC, EBMT gibi çeşitli yurtdışı araştırma kuruluşları ile kurulan bağlar sonucu klinik araştırmalar giderek artarken, Türkiye'de de bu alan duyulan ilgi artmış ve 1993'te başlayan yasal düzenlemeler süreci günümüze kadar olgunlaşarak gelmiştir. Araştırmaların sayısının hızla artması sonucu, bilim dalımızda da bu alanda eğitimler başlamış ve aynı dönemlerde bilim dalımız bünyesinde Hematoloji giriş katında bir bölüm saha koordinatörlerinin açlışma mekanı ve arşiv olarak düzenlenmiştir. Ancak gerek klinik araştırıcılar, gerek araştırma yardımcıları ve klinik araştırma sayısındaki hızlı artış bir süre sonra bu alanı yetersiz hale getirmiştir.

2014 yılında Hematoloji Bilim Dalının gelişme olanağı belirdiğinde, yeni yerleşkenin 1. katı ve Zemin katında bulunan geniş bir alana taşınma kararı verilmiş ve günümüzde klinik araştırmaların yürütüldüğü ''Klinik Araştırmalar Birimi'' burada yapılandırılmıştır. Birim 2014 yılı sonunda kullanıma açılmıştır.

Birimde 5 adet Klinik Araştırma Odası, 1 adet İzleme (Monitorizasyon) Odası, 1 adet Ürün saklama odası, 1 Öğretim üyesi odası, 1 Arşiv, 1 Depo, 1 Gönüllü bekleme Odası, 1 Girişim odası ve 1 Toplantı odası ve Birim Sekreterliği yer almaktadır. Halen 12 çalışanın olduğu birimin sorumluluğunu Prof. Dr. Hamdi Akan yürütmektedir.

AÜTF Hematoloji Bilim Dalı 1998'den günümüze kadar 100'ün üzerinde klinik araştırma yürütmüş ve gerek klinik araştırmaya gönül vermiş öğretim üyeleri, gerek altyapısı, gerekse diğer çalışanları ile ülkemizdeki klinik araştırma ortamının gelişmesine katkısını sürdürecektir.


Hematoloji Bilim Dalı web sitesi için tıklayınız.